دمی با حسین پناهی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
ایندم منم که بیدل و بی‌یار مانده‌ام
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

دعــا بـــده بـــــروم

 

دلــم پُــر اسـت فـضـا تـنـگ کــوچــه غـمـنـاک اسـت
عــروس عـشــق بــه زیــر هـزارمــن خــاک اســت

مناظر زیبای دسکتاب شرکت (151)

نـه دسـت دوســت نـه ره تــوشــه و نـه روزنـــه ای
سـفـر بـه پـیــش و ره عـــاشـــقـی خـطـرنـاک اســت

بــه دخـــتــرم کــه دم از راه زد شـــبــی گـــفـــتـــم
کــه رســم ومــذهــب عــشــاق رزم بـیـبــاک اســـت

دعـــابـــده بــــروم جــــســـت وجـــوی روزنــه ای
کــه چـشـم هـا بـه ره وقـلـب عـاشـقــان چــاک اسـت

طــلســم جـــاده ی بــن بــســت ســــد مــن نــشـــود
اسب واسب سوار (1)

هــجــوم عـــشـــق زکـــف بــرده اخــتــیــار مــرا
اگــرچــه کــاخ ســتــم گــردنـش بــرافــلاک اســت

دعــابــده بــروم ســرنــهــم بــه مــســتـی عـــشـــق
در آن ســپــیــده کــه انــگــور در تــن تـــاک اســت
از دوست گرامی خانم راحله یار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *