4388502_bb4be
بعد از این رای من اینست
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
حیاط های قدیمی (4)
منزل "مادربزرگ۱
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
نمایش همه

حلاج

Brooklyn_Museum_-_The_Execution_of_Mansur_Hallaj_From_the_Warren_Hastings_Album

در آینه دوباره نمایان شد
با ابر گیسوانش در باد

باز آن سرود سرخ اناالحق

ورد زبان اوست
تو در نماز عشق چه خواندی ؟
که سالهاست
بالای دار رفتی و این شحنه های پیر

Brooklyn_Museum_-_The_Execution_of_Mansur_Hallaj_From_the_Warren_Hastings_Album

از مرده ات هنوز   پرهیز می کنند
نام تو را به رمز
رندان سینه چاک نشابور
در لحظه های مستی
مستی و راستی   آهسته زیر لب  تکرار می کنند
وقتی تو ..روی چوبه ی دارت
خموش و مات  بودی..ما
انبوه کرکسان تماشا
با شحنه های مامور   مامورهای معذور
همسان و همسکوت ماندیم
خاکستر تو را ..باد سحرگهان
هر جا که برد ..مردی ز خاک رویید
در کوچه باغ های نشابور
مستان نیم شب به ترنم
آوازهای سرخ تو را باز
ترجیع وار زمزمه کردند
نامت هنوز ورد زبان هاست

شفیعی کدکنی (م.سرشک)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *