بعد از این رای من اینست
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
منزل "مادربزرگ1
۲۹ شهریور ۱۳۹۵

حلاج

در آینه دوباره نمایان شد
با ابر گیسوانش در باد

باز آن سرود سرخ اناالحق

ورد زبان اوست
تو در نماز عشق چه خواندی ؟
که سالهاست
بالای دار رفتی و این شحنه های پیر

Brooklyn_Museum_-_The_Execution_of_Mansur_Hallaj_From_the_Warren_Hastings_Album

از مرده ات هنوز   پرهیز می کنند
نام تو را به رمز
رندان سینه چاک نشابور
در لحظه های مستی
مستی و راستی   آهسته زیر لب  تکرار می کنند
وقتی تو ..روی چوبه ی دارت
خموش و مات  بودی..ما
انبوه کرکسان تماشا
با شحنه های مامور   مامورهای معذور
همسان و همسکوت ماندیم
خاکستر تو را ..باد سحرگهان
هر جا که برد ..مردی ز خاک رویید
در کوچه باغ های نشابور
مستان نیم شب به ترنم
آوازهای سرخ تو را باز
ترجیع وار زمزمه کردند
نامت هنوز ورد زبان هاست

شفیعی کدکنی (م.سرشک)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *