سلام بهار گیسو
۱۳ تیر ۱۳۹۷
ارش گفت زمین کوچک است!
۱۳ تیر ۱۳۹۷

حالیا قصه خراسان است

قصه مرد و جنگ و میدان است
باید این آهها درود شوند
باید این غصه ها سرود شوند
کوههامان هنوز برجایند
سنگرامان هنوز برپایند
اسب هاتان سمند تر بادا
خیمه هاتان بلندتر بادا
تیر و اسب و کمند می خواهم
همت سربلند می خواهم
سرفرازی کنم چو برخیزم
خلق را بر نبرد انگیزم
قصه روز های جاناندود
قصه شیر و قصه مسعود
تو بیا تا که راه باز شود
کوه یکباره سرفراز شود
کوه به کوه، دره-دره، پنجشیر است
پشت هر کوه مرد و شمشیر است
گفته ها، پندهات در گوش است
و تفنگم هنوز بر دوش است
آفتابم، دوباره می آیم
سیلم، آبم، دوباره می آیم
کوه را عاشقی بیاموزم
شعر را شاعری بیاموزم
دست در دست هم پدید شویم
تا که آزاد یا شهید شویم
لطیف پدرام شاعرتاجیکستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *