نرد
۴ بهمن ۱۳۹۲
جاده نگاه
۶ بهمن ۱۳۹۲

تاس

تاس گاهی نیک گاهی جفت کور
گاه ،بازی ششدر و ره بی عبور
کهنه نراد ان ا گر هم با ختند
تا مرادِ خویش تاس ا ند احتند
لیک زخم عاشقی بی درد نیست
سفره دل عشق دارد ، نرد نیست
2backgammon_classic_games_strategy-14759

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *